Bosanski BS English EN Deutsch DE العربية AR Türkçe TR

Na 3. sjednici Predsjedništva Pokreta demokratske akcije, održanoj 20.6.2022. godine, usvojeni su sljedeći

ZAKLJUČCI

 1. Predsjedništvo PDA iskazuje zahvalnost predsjedniku Evropskog vijeća Charlesu Michelu i Visokom predstavniku Evropske unije Josepu Borellu na organizaciji zajedničkog sastanka predsjednika parlamentarnih stranaka iz oba entiteta Bosne i Hercegovine u Briselu, pri čemu je jasno iskazana briga Evropske unije za političku situaciju u Bosni i Hercegovini na cijelom njenom teritoriju. Predsjedništvo takođe podržava Politički sporazum o principima za osiguranje funkcionalne Bosne i Hercegovine koja ostvaruje iskorake na evropskom putu, te će i ubuduće uložit maksimalne napore za ubrzanju procesa evropskog puta Bosne i Hercegovine.
 2. Predsjedništvo PDA pozdravlja i daje punu podršku korištenju bonskih ovlasti Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita u vidu donošenja Odluke o finansiranju Općih izbora 2022 nakon višemjesečne opstrukcije domaćih vlasti, kao i nametanje izmjena Izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje se odnose na način buduće dodjele sredstava što praktično znači da finansiranje izbora više neće zavisiti od usvajanja budžeta niti će se u budućnosti blokadama moći spriječiti finansiranje izbora a samim tim i njihovo održavanje.
 3. Razmatrajući aktuelnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini, s posebnim akcentom na Opće izbore 2022, Predsjedništvo PDA je donijelo odluku da daje punu podršku dr. Denisu Bećiroviću, kandidatu opozicionih stranaka, za bošnjačkog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine. S obzirom na složenu situaciju i dati istorijski trenutak, Predsjedništvo PDA smatra da je Denis Bećirović budući član Predsjedništva koji će našoj državi donijeti neophodne promjene koje garantuju brži ulazak u NATO i Evropsku uniju.
 4. Predsjedništvo PDA traži od vladajućih struktura svih nivoa u BiH da prestanu sa politikantskim igrama u vezi sa hvalospjevima oko dobrog stanja u ekonomiji BiH, entitetima i Brčko Distriktu BiH, a posebno oko značajnog rasta prikupljenih direktnih i indirektnih poreza u budžetima svih nivoa vlasti, s obzirom da se budžeti sve više pune, a stanje u ekonomiji i društvu nikad nije bilo kompleksnije i teže, te je jedan dio privrednih društava doveden do ekonomskog kolapsa a ogroman dio stanovništva doveden na rub ezgistencije. Iz navedenog proizilazi da su budžeti puniji ne zbog sistemskih mjera vladajućih struktura već zbog značajnog povećanja cijena svih roba i usluga na tržištu, odnosno zbog rasta inflacije, te tražimo od nadležnih organa svih nivoa u BiH da urade hitne mjere zaštite privrede i radnih mjesta, kao i zaštite životnog standarda najugroženijih kategorija stanovništva.
 5. Predsjedništvo PDA pozdravlja usvajanje prijedloga o dopuni Zakona o PDV-u na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Budući da je u martu 2022. godine i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio prijedlog o dopuni Zakona o PDV-u u nešto različitom tekstu, isti ne može stupiti na snagu pa će jedinstven tekst usaglašavati zajednička parlamentarna komisija. Tražimo da se isto učini po hitnom postupku kako bi građani Bosne i Hercegovne osjetili bar neku olakšicu u situaciji kada su životne namirnice dostigle rekordne cijene.
 6. Predsjedništvo PDA traži od Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH da hitno usvoji izmjene Zakona o akcizama koje je usvojio Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, kojim se akcize na gorivo privremeno ukidaju na rok od šest mjeseci, čime bi gorivo bilo jeftinije za 30-45 feninga po litru što bi trebalo pomoći privrednim subjektima i građanima Bosne i Hercegovine da lakše prebrode nagli rast cijena i trenutnu ekonomsku krizu.
 7. Predsjedništvo PDA pozdravlja odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih sortimenata, ogrevnog drveta i proizvoda od drveta, koju je usvojilo Vijeće ministara BiH uz potpunu saglasnost cijele poslovne zajednice oba bh entiteta. Cijene oblovine, ogrjevnog drveta i peleta su u ovoj godini dostigle rekordne cijene, te je prisutna i nestašica istog na tržištu zbog čega određeni privredni subjekti i naši građani trpe velike troškove u nabavci istog. Smatramo da navedena odluka treba biti na snazi bar do kraja ove godine a ne samo 90 dana, odnosno do septembra. Predsjedništvo PDA predlaže nadležnim organima BiH i entiteta i Brčko Distrikta da iznađu način ograničavanja najviših cijena ogrjevnog drveta i peleta kao i mogućnosti subvecioniranja najugroženjih kategorija stanovništa u nabavci istog kako ne bi došlo do daljnjeg pada životnog standarda stanovništva.
 8. Predsjedništvo PDA oštro osuđuje destruktivnu politiku Vlade FBiH u pogledu razvoja energetskog sektora jer još, kako se nalazimo u periodu energetske krize, nije preuzela jasne korake u izgradnji zamjenskih i ekoloških prihvatljivih termoenergetskih blokova u Tuzli, Banovićima i Kaknju, te razvoju rudarskog sektora koji bi bio spreman za proizvodnju dovoljnih količina uglja za termoenergetske objekte u FBiH. Vrhunac svojih postupaka u destrukciji energetskog sektora Vlada FBiH je dokazala usvajanjem Izvještaja o poslovanju Rudnika Banovići koji je iskazao gubitak za 2021. godinu u iznosu većem od 7,5 miliona KM, nakon 17 godina pozitivnog poslovanja ovog rudnika. Ovom prilikom ponovo pozivamo Vladu FBiH da svoj rad usmjeri na održivost elemenata suverenosti BiH, a jedan od njih je i energetska neovisnost. Takođe pozivamo Vladu FBiH da preduzme konkretne korake na izgradnji zamjenskih i ekološki prihvatljivih termoenergetskih objekata koji su jedina sigurnost u kontinuiranom snadbjevanju električnom energijom privrede i stanovništva BiH. Nepokretanje izgradnje ovih blokova ne možemo pravdati Sofijskim sporazumom, jer nam isti ne zabranjuje izgradnju ovih blokova, a nalazimo se u vremenu energetske krize kada velike Evropske zemlje pokreću i otvaraju nove rudnike i oživljavaju i izgrađuju termoenergetske blokove. Svoju politiku destabilizacije Vlada FBiH iskazala je i u pogledu pravne nesigurnosti zaposlenih u FBiH nezaključivanjem Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH, nezakonitim imenovanjem članova Ekonomsko-socijalnog vijeća, te pokušajem da izbjegne zaključivanje kolektivnog ugovora u oblasti rudarstva u FBiH čime bi bila ugrožena prava više od 10.000 rudara. Predsjedništvo PDA pruža punu podršku granskim sindikatima u oblasti rudarstva koji su nakon dva štrajka upozorenja primorali Vladu FBiH na zaključivanje Kolektivnog ugovora čime je uspostavljena pravna sigurnost rudara u FBiH i na jedan, do sada najpravičniji način, došlo do poboljšanja standarda rudara kroz linearno povećanje plaća.
 9. Predsjedništvo PDA osuđuje neodgovornu i nezakonitu politiku Vlade TK koja je omogućila Vladi FBIH preuzimanje upravljačkih prava nad JZU UKC Tuzla a da prethodno nije sačinjen Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza i odgovornosti osnivača Skupštine TK i Parlamenta FBIH o preuzimanju osnivačkih prava nad JZU UKC Tuzla, što je u suprotnosti sa odredbama III Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad JZU UKC Tuzla („Sl. novine TK“, broj 12/13) i odredbama člana IV Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad univerzitetsko-kliničkim bolnicama u FBIH („Službene novine FBIH“, broj 67/13). Takvom lošom politikom i činom, u budućnosti možemo očekivati smanjenje i ukidanje određenog broja klinika na JZU UKC Tuzla, kao i smanjenje broja zdravstvenih usluga tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, koje će građani TK u budućnosti moći ostvarivati u UKC Sarajevo, što može imati nesagledive posljedice po zdravlje građana TK. PDA će prema nadležnim institucijama podnijeti krivičnu prijavu protiv svih aktera koji su učestvovali i omogućili Vladi FBiH nezakonito preuzimanje upravljačkih prava nad JZU UKC Tuzla bez saglasnosti osnivača, odnosno Skupštine TK.
 10. Predsjedništvo PDA ne podržava izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima usvojene od Skupštine HNK koje su u javnosti dočekane s negodovanjem u krugu opozicije i struke i koje se doživljavaju kao stvaranje „dvije policije pod jednim krovom“, odnosno da se stvara podjela policije po stranačkoj i etničkoj liniji. U vezi sa istim, Predsjedništvo PDA traži reakciju Međunarodne zajednice da osiguraju uspostavljanje istih principa i standarda rukovođenja u policiji u svim kantonima FBiH, odnosno tražimo stavljanje van snage navedenih spornih izmjena Zakona u unutrašnjim poslovima u HNK.
 11. Predsjedništvo PDA izražava veliku zahvalnost Međunarodnoj zajednici predvođenoj vladama i predstavnicima SAD, EU i Visokom predstavniku Međunarodne zajednice u BiH za njihov angažman u rješavanju složene političke situacije u BiH.
Close