Pokret demokratske akcije Bosne i Hercegovine (PDA BiH) je probosanska, državotvorna politička stranka, osnovana u Tuzli 24. marta 2018. godine… PDA BiH je centralno orjentirana politička stranka, sa sjedištem (Centrala stranke) u Tuzli.

Strateški politički cilj PDA BiH je suverena, cjelovita, ekonomski stabilna i ravnomjerno razvijena država Bosna i Hercegovina, domovina jednakih naroda i građana. PDA BiH zastupa političke ciljeve koji vode ka adekvatno pravno uređenom sistemu, gdje država svim svojim građanima garantuje društvo jednakih šansi.

PDA BiH želi graditi društvo u kojem nema povlaštenih pojedinaca, ali ni povlaštenih zajednica.

Glavni cilj PDA jeste politička, sigurnosna i ekonomska stabilnost države BiH, a na osnovu ravnopravnosti lokalnih zajednica. Dakle, PDA će insistirati na nastavku pozitivnih procesa i poboljšanju komunikacije s lokalnim zajednicama, podršci realnom sektoru i stvaranju uslova za novi privredni rast

Smatramo da jaka država jeste skup jakih lokalnih zajednica. Pokret je nastao kao treće historijsko „ne“ – ne autokratiji, ne totalitarizmu i ne centrima moći koji su smješteni u Sarajevu. Ovo je okidač za razvoj pokreta građanskog, demokratskog saveza gdje ćemo uspjeti zahvaljujući entuzijazmu i volji mladih ljudi kojima će se otvoriti prostor za rad i mudrosti i iskustva starijih, da obezijedimo ravnomjeran razvoj kantona i države i da nam svima obezbijedimo bolju budućnost.

Naša misija je činiti opšte dobro i biti na usluzi na građanima, a vizija je stvaranje uslova na poboljšanju kvalitete života.

Pratite nas putem Facebooka

Close