Bosanski BS English EN Deutsch DE العربية AR Türkçe TR

Na 42. sjednici Kantonalnog odbora PDA Tuzlanskog kantona, održanoj 5.11.2022. godine, doneseni su sljedeći:

Z A K LJ U Č C I

  1. Zadužuju se predsjednici gradskih/općinskih odbora PDA Tuzlanskog kantona da održe sjednice istih sa ciljem informisanja članova političke organizacije PDA o aktuelnim političkim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu koja se odnose na dva zastupnika PDA koji su navodno potpisali izjavu o zajedničkom nastupu u Skupštini TK sa strankama SDA i DF, u svojstvu zastupnika koji su po konačnim rezultatima CIK-a BiH dobili mandat ali nisu preuzeli certifikat o osvojenom mandatu.
  2. Zadužuju se predsjednici gradskih/općinskih izbornih štabova da izvrše analizu izbornih rezultata Općih izbora 2022 po osnovnim izbornim jedinicama za sva tri nivoa vlasti a koji uključuju broj glasova za stranku kao i kandidate PDA.
  3. Kantonalni odbor PDA TK predlaže Predsjedništvu stranke da povodom novonastale političke situacije u Tuzlanskom kantonu uputi zahtjev za održavanje hitnog sastanka sa OHR-om, Američkom ambasadom u BiH  i CIK-om BIH na kojem bi se razgovaralo o trenutnoj situaciji u vezi sa postupcima zastupnika PDA koji još uvijek nisu od CIK-a BiH dobili certifikat o osvojenom mandatu a potpisali su izjavu o formiranju skupštinske većine u Tuzlanskom kantonu bez stava stranka u ime koje su izabrani.
  4. Kantonalni odbor PDA TK predlaže Predsjedništvu stranke da uputi dopis prema istražnim organima i drugim pravosudnim institucijama u BiH, te Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine da se što prije uključe u rješavanje novonastale situacije u vezi sa postupcima zastupnika PDA koji još nisu dobili certifikate o osvojenim mandatima, da prema Poslovniku o radu Skupštine TK nisu položili zakletvu niti istu potpisali. Ukoliko se dokaže da su imenovani zaista potpisali Izjavu navedenog sadržaja, onda su isti i prije polaganja zakletve prekršili Poslovnik o radu i Ustav Tuzlanskog kantona. U ovom slučaju, predstavnici zakonodavne vlasti, koji prijevremeno zloupotrebljavaju funkciju koju još zvanično i nemaju u skladu sa legistativom, ne zaslužuju da im se dodijeli mandat, što treba izričito tražiti od Centralne izborne komisije.
  5. Kantonalni odbor PDA TK predlaže Predsjedništvu stranke da obavijesti koalicione partnere osam stranaka s kojima je potpisan sporazum o formiranju parlamentarnih većina na svim nivoima u BiH da se izričito ograđujemo od postupaka zastupnika koji su dobili mandate na listama PDA nakon zvaničnog objavljivanja rezultata od CIK-a BiH, a koji nisu potpisali i preuzeli certifikate o osvojenim mandatima, kao i njihovih istupa u medijima u vezi formiranja skupštinske većine a da pri tome nisu izvijestili Centralu PDA niti su imali saglasnost za to.
  6. Kantonalni odbor PDA TK informiše Predsjedništvo stranke da se ni jedan od pomenutih budućih zastupnika Skupštine TK sa liste PDA nije usmeno ili pismeno obratio organima stranke, podnio zahtjev za ostavku sa pozicija koje obavljalju, zahtjev za isključenje iz stranke ili sličan akt, te da će Kantonalni odbor tek u slučaju dobijanja takvog akta reagovati u skladu sa Statutom a nakon polaganja zakletve i potpisivanja izjava kada imenovani zvanično postanu zastupnici Kantonalne skupštine. Ako imenovani zaista budu povrijedili akte stranke i povjerenje članstva PDA pokrenuti pravne radnje u više segmenata zbog pomenutih povreda kao povrede drugih zakonskih ili podzakonskih propisa.

Press služba PDA TK

 

Close