Zaključci sa 7. sjednice Predsjedništva PDA

Zaključci sa 7. sjednice Predsjedništva PDA

Na 7. sjednici Predsjedništva PDA, u proširenom sastavu, održanoj 16.7.2024. godine, doneseni su sljedeći Z A K LJ U Č C I 1. Iako duboko potreseni zbog smrti osnivača i prvog predsjednika političke organizacije Pokreta demokratske akcije dr. Mirsada Kukića, koji je...
Bivši vijećnik SDA pristupio PDA Čelić

Bivši vijećnik SDA pristupio PDA Čelić

Sulejman Mujanović, bivši član SDA i vijećnik Općinskog vijeća Čelić, pristupio je Pokretu demokratske akcije (PDA) čime je ova stranka uzela učešće u tamošnjoj zakonodavnoj vlasti, potvrđeno je u petak na sastanku ove općinske organizacije. Predsjednica stranke...
Upriličen iftar u Prijedoru

Upriličen iftar u Prijedoru

U organizaciji potpredsjednice Skupštine Grada Prijedor, ujedno i predsjednice Regionalnog odbora PDA Bosanska Krajina-Prijedor Azre Pašalić juče je u Prijedoru upriličen iftar. Zajedničkom iftaru prisustvovalo je rukovodstvo PDA na čelu sa osnivačem stranke Mirsadom...
Završni račun i finansijski izvještaj za 2023. godinu

Završni račun i finansijski izvještaj za 2023. godinu

Shodno odredbama člana 13. stav (6) Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“ broj: 95/12 i 41/16), javno objavljujemo finansijski izvještaj za kalendarsku 2023. godinu (računovodstvenu 2023. godinu), period od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine....
Close