ZAVRŠNI RAČUN I FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU

ZAVRŠNI RAČUN I FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU

ZAVRŠNI RAČUN I FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU Shodno odredbama člana 13. stav (6) Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“ broj: 95/12 i 41/16), javno objavljujemo finansijski izvještaj za kalendarsku 2021. godinu (računovodstvenu...
ZAVRŠNI RAČUN I FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU

ZAVRŠNI RAČUN I FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU

ZAVRŠNI RAČUN I FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU Shodno odredbama člana 13. stav (6) Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“ broj: 95/12 i 41/16), javno objavljujemo finansijski izvještaj za kalendarsku 2020. godinu (računovodstvenu...
Završni račun i Finansijski izvještaj za 2019. godinu

Završni račun i Finansijski izvještaj za 2019. godinu

Shodno odredbama člana 13. stav (6) Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“ broj: 95/12 i 41/16), javno objavljujemo finansijski izvještaj za kalendarsku 2019. godinu (računovodstvenu 2019. godinu), period od 01.01.2019. do 31.12.2019....
Završni račun i Finansijski izvjestaj za 2018. godinu

Završni račun i Finansijski izvjestaj za 2018. godinu

Shodno odredbama člana 13. stav (6) Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“ broj: 95/12 i 41/16), javno objavljujemo finansijski izvještaj za kalendarsku 2018. godinu (računovodstvenu 2018. godinu), period od dana izdavanja Rješenja o upisu u...
Close