Bosanski BS English EN Deutsch DE العربية AR Türkçe TR

Nakon istupanja Senada Alića, Jakuba Suljkanovića  i Huseina Topčagića u pisanim i elektronskim medijima, zbog odgovornosti prema članovima Pokreta demokratske akcije i građanima BiH, javnost obavještavamo  o sljedećem činjenicama.

U njihovim izjavama u medijima, između ostalog, kao razlog njihovog ponašanja koji do sada nisu zabilježeni u novijoj historiji BiH, kritikovani su organi Pokreta demokratske akcije, te pomenuta kritika korištena kao navodni razlog njihovog ponašanja.

S tim u vezi, informišemo javnost da Senad Alić obnaša dužnost predsjednika Kantonalnog odbora PDA Tuzlanskog  kantona i potpredsjednika Pokreta demokratske akcije, da je Jakub Suljkanović predsjednik Glavnog odbora Pokreta demokratske akcije, a da Husein Topčagić obnaša dužnost člana Predsjedništva Pokreta demokratske akcije.

S obzirom na pomenute dužnosti, imenovani su kreirali politiku ovog političkog subjekta, plan i program istog, te uzeli aktivno učešće u donošenju odluka u vezi utvrđivanja, kao i kreiranju kandidatskih listi i direktno učestvovali u izbornom procesu za Opće izbore 2022. godine.

Iz tog razloga, u najmanju ruku korektno bi bilo, da imenovani preuzmu dio odgovornosti i za rezultate Pokreta demokratske akcije u izbornom procesu, odnosno da u obraćanju javnosti konzumiraju, bar jednim dijelom, moralne norme koje uključuju i samokritičnost.

Pokret demokratske akcije, takođe obavještava javnost da nastavlja sa provođenjem svojih programskih ciljeva i zadataka u političkom kapacitetu koji posjeduju na svim nivoima vlasti i da kao politički pokret neće iznevjeriti obećanja data građanima, te da istupi pojedinaca ne utiču na nastavak zaštite općih interesa BiH kako je to definisano našim programskim ciljevima i zadacima.

Press služba PDA

Close