Bosanski BS English EN Deutsch DE العربية AR Türkçe TR

Shodno odredbama člana 13. stav (6) Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“ broj: 95/12 i 41/16), javno objavljujemo finansijski izvještaj za kalendarsku 2019. godinu (računovodstvenu 2019. godinu), period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine.

Finansijski izvještaj za 2019. godinu (link na PDF dokument)

Godišnji finansijski izvještaji iz člana 36. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 83/09):

  1. Bilans stanja na dan 31.12.2019. godine (link na PDF dokument)
  2. Bilans uspjeha za period od 01.01. do 31.12.2019. godine (link na PDF dokument)

Obrasci iz člana 5 Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“ broj: 96/13 i 89/16).:

  1. Opći podaci o političkoj stranci
  1. Pregled prometa novčanih sredstava političke stranke
  1. Izvori finansiranja političke stranke s pregledom izvora finansiranja po organizacionim dijelovima stranke
  1. Rashodi političke stranke s pregledom rashoda po organizacionim dijelovima stranke
  1. Obaveze političke stranke
Close