Bosanski BS English EN Deutsch DE العربية AR Türkçe TR

ZAVRŠNI RAČUN I FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU

Shodno odredbama člana 13. stav (6) Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“ broj: 95/12 i 41/16), javno objavljujemo finansijski izvještaj za kalendarsku 2021. godinu (računovodstvenu 2021. godinu), period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine.

Finansijski izvještaj za 2021. godinu (link na PDF dokument)

Godišnji finansijski izvještaji iz člana 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 15/21):

Obrasci iz člana 5 Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“ broj: 96/13, 89/16 i 5/22).:

a) Opći podaci o političkoj stranci

b) Pregled prometa novčanih sredstava političke stranke

c) Izvori finansiranja političke stranke s pregledom izvora finansiranja po organizacionim dijelovima stranke

d) Rashodi političke stranke s pregledom rashoda po organizacionim dijelovima stranke

e) Obaveze političke stranke

Close