Kandidati PDA za Opće izbore 2022

Kandidati PDA za Opće izbore 2022

Politička organizacija PDA je za Opće izbore 2022, koji će se u održati 2. oktobra, prijavila 151 kandidata i to za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine u tri izborne jedinice, zatim za Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u pet izbornih...
Kandidati PDA iz Tuzlanskog kantona za Opće izbore 2022

Kandidati PDA iz Tuzlanskog kantona za Opće izbore 2022

Politička organizacija PDA je za Opće izbore 2022, koji će se u održati 2. oktobra, prijavila 80 kandidata iz Tuzlanskog kantona i to za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, zatim za Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u tri izborne...
Zaključci Predsjedništva PDA

Zaključci Predsjedništva PDA

Na 3. sjednici Predsjedništva Pokreta demokratske akcije, održanoj 20.6.2022. godine, usvojeni su sljedeći ZAKLJUČCI Predsjedništvo PDA iskazuje zahvalnost predsjedniku Evropskog vijeća Charlesu Michelu i Visokom predstavniku Evropske unije Josepu Borellu na...
Close