Bosanski BS English EN Deutsch DE العربية AR Türkçe TR

Povodom brojnih svjedočenja na društvenim mrežama o seksualnom uznemiravanju kako kod nas, tako i u regiji, Senad Mehmedinović, vijećnik PDA, predložio je Gradskom vijeću Tuzla inicijativu usvajanja Rezolucije o  sprječavanju seksualnog uznemiravanja i nasilja kojom će se osuditi svi oblici nasilja nad ženama, ali isto tako pružati svaki vid podrške i zaštite onima koji su zlostavljani.

Ralog za donošenje ovakve Rezolucije, prema njegovim riječima, leži u činjenici da su prisutni različiti oblici seksualnog nasilja nad ženama i djevojčicama u FBiH o kojima govore rezultati kvalitativne i kvantitativne studije pod nazivom  “Istraživanje OESS-a o nasilju nad ženama u BiH”, sprovedene 2018. godine od Organizacije za europsku sigurnost i saradnju.

Budući da je Bosna i Hercegovine 2013. godine ratificirala Konvenciju Vijeća Europe iz 2011. godine o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) i budući da postoje zakoni koji obuhvataju pitanja seksualnog uznemiravanja, kao što su Zakon o ravnopravnosti spolova i zabrani diskriminacije, kazneni zakoni i zakoni o zaštiti od nasilja u porodici, smatram da bi donošenje ovakve rezolucije dodatno pružilo podršku i zaštitu svim ženama koje su pretrpjele bilo kakav vid seksualnog uznemiravanja i nasilja, istakao je Mehmedinović.

Vijećnik Mehmedinović je podsjetio da je, prema dobijenim rezultatima istraživanja, 48% žena od svoje petnaeste godine iskusilo neki oblik nasilja i nasilje od strane intimnog partnera, nepartnera, uhođenje ili seksualno uznemiravanje, Tačnije rečeno, skoro četiri od deset žena izjavile su da su iskusile psihičko, fizičko ili seksualno nasilj partnera ili nepartnera. Prema podacima Europske unije, 62 miliona žena je pretrpjelo fizičko i seksualno nasilje, a trećina žena živi u Europi.
Close