Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost

Nakon istupanja Senada Alića, Jakuba Suljkanovića  i Huseina Topčagića u pisanim i elektronskim medijima, zbog odgovornosti prema članovima Pokreta demokratske akcije i građanima BiH, javnost obavještavamo  o sljedećem činjenicama. U njihovim izjavama u medijima,...
KO PDA TK insistira da Predsjedništvo stranke traži od OHR, Ambasade SAD u BiH, CIK BiH, pravosudnih institucija i policijskih agencija da se uključe u rješavanje političke situacije u TK

KO PDA TK insistira da Predsjedništvo stranke traži od OHR, Ambasade SAD u BiH, CIK BiH, pravosudnih institucija i policijskih agencija da se uključe u rješavanje političke situacije u TK

Na 42. sjednici Kantonalnog odbora PDA Tuzlanskog kantona, održanoj 5.11.2022. godine, doneseni su sljedeći: Z A K LJ U Č C I Zadužuju se predsjednici gradskih/općinskih odbora PDA Tuzlanskog kantona da održe sjednice istih sa ciljem informisanja članova političke...
KO PDA TK insistira da Predsjedništvo stranke traži od OHR, Ambasade SAD u BiH, CIK BiH, pravosudnih institucija i policijskih agencija da se uključe u rješavanje političke situacije u TK

KO PDA TK insistira da Predsjedništvo stranke traži od OHR, Ambasade SAD u BiH, CIK BiH, pravosudnih institucija i policijskih agencija da se uključe u rješavanje političke situacije u TK

Na 42. sjednici Kantonalnog odbora PDA Tuzlanskog kantona, održanoj 5.11.2022. godine, doneseni su sljedeći: Z A K LJ U Č C I Zadužuju se predsjednici gradskih/općinskih odbora PDA Tuzlanskog kantona da održe sjednice istih sa ciljem informisanja članova političke...
Close